Med anledning av coronavirusets framfart i Sverige och världen

 

Så här hanterar vi Covid-19 ( coronaviruset)

 

Vi agerar utifrån Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens rekommendationer samt andra svenska myndigheter och experter som håller oss informerade om läget gällande Corona.