Boknings Regler Campingplatser

Allmänt:

 • Campingplatsen tillämpar Systemet Camping Key Europe, vilket innebär att du skall ha ett giltigt Camping Key Europe vid hyra av campingtomt ,har man ej giltigt Camping Key Europé kan man lösa detta på plats vid incheckning (Gäller ej för bokning av stugor)

Åldersgräns för bokning

  • För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Olika åldersregler kan förekomma på respektive boendeanläggning. Kontrollera alltid vad som gäller på din anläggning. Legitimation kan komma att krävas vid incheckning. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet.
 • Bokningen är bindande när du betalat anmälningsavgiften eller hela hyran.
 • Vid bokning tidigare än 60 dagar innan ankomst är anmälningsavgiften 10 % av totalbeloppet . Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att bekräftelsen är skickad. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 60 dagar innan ankomst.
 •  En bokningsavgift debiteras med 100 kr för bokning omfattande fler än 3 dagar och med 150 kr för bokning som omfattar kortare tid. Bokningsavgiften betalas samtidigt med anmälningsavgiften (vid bokning tidigare än 60 dagar innan ankomst), annars i samband med slutbetalning.
 • Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar slutbetalningen räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Avbokning

  • Du kan avboka skriftligt till ansvarig för bokningen (se bokningsbekräftelse). Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan.
 • Om du avbokar tidigare än 60 dagar innan ankomst behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på 250 kr samt ev. bokningsavgift
 • Avbeställes bokningen 60 – 40 dagar före ankomsten måste 25 % av totalhyran betalas.
 • Avbeställes bokningen 40 – 30 dagar måste 50 % av totalhyran betalas.
 • Avbeställes bokningen 30 – 15 dagar måste 75 % av totalhyran betalas.
 • Avbeställes bokningen 15 – 0 dagar måste 100 % av totalhyran betalas.
 • Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av gästen har campingplatsen rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för bokningen. Ändringar som innebär annan tidpunkt eller objekt är att betrakta som avbeställning och ny bokning

Avbeställningsskydd (Camping Platser)

  • Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden genom att teckna ett avbeställningsskydd, till en kostnad om 250 kr per bokning. Avbeställningsskydd kan endast tecknas i samband med bokning. Med tecknat avbeställningsskydd kan du avboka fram till 24 timmar före ankomstdag, utan annan avgift än en expeditionsavgift på 250 kr per bokning samt ev. bokningsavgift, förutsatt att någon av nedan angivna händelser inträffat: .Gäller ej påbörjad vistelse
 • dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka/maka, sambo, dina eller maka/makes/sambos föräldrar, barn, syskon eller medresenär,
 • det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning
 • Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än sju (7) dagar efter avbokningsdatum beaktas ej.
 • Vid avbokning återbetalas ej kostnad för avbeställningsskydd samt ev bokningsavgift.

IN/UTCHECKNING TIDER

 • Incheckningstiden är kl. 15.00 och utcheckningstiden är senast kl. 12.00 om inget annat överenskommits. Lämnas inte tomt/stuga/rum i tid debiteras du eventuella extra kostnader som uppkommer om nästa gäst inte kan checka in i tid.

Ordningsregler:

  • På campingplatsen tillämpas SCR:s ordningsregler. Lokalt kan finnas vissa tilläggsbestämmelser vad gäller placering av enhet på tomt, bilparkering, elkablars dragning, avloppstankar med mera som grundar sig på myndighets påbud.
 • Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas.

Städning (Stuga)

 • Daglig städning ingår ej
 •  Slut städning av stuga om så önskas Sek 1000:-

Försäkringar:

 • Du har själv det skydd som du anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. Är du incheckad med giltigt Camping Key Europe gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen. (Gäller ej Stug Bokningar)

https://www.camping.se/sv/Camping-Key-Europe/Allt-om-Camping-Key-Europe/Olycksfallsforsakring/

 

Hyra av båt : Skulle Båt skada eller motor uppstå får man stå för hela kostnaden själv . Båtarna är ej försäkrade.

Campingplatsens ansvar

  •  Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas dig genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden.
 • Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat dig av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll.

Klagomål/reklamationer

 • Om inte hyrt objekt uppfyller utlovat skick vill vi att du anmäler det inom 24 timmar efter ankomst så att vi har en möjlighet att rätt till det. Fel som uppstår under vistelsen vill vi att du anmäler snarast.