Boknings Regler Norje boke camping

Allmänt:

 • Norje boke Camping är medlemmar i SCR Svensk Camping. Vi erbjuder er att köpa ett Camping Key Europe eller ett Camping ID hos oss. Camping Key Europe är ett premium kort som kostar 160:- per år (höjning till 199 kr i maj-20) som ger olika rabatter . Camping ID är helt gratis. Checkar man in med ett Camping ID måste man betala för sin vistelse senast vid ankomst. Läs mer om Camping ID.
  Innehar man ej Camping Key Europe eller Camping ID kan man lösa detta på plats vid incheckning.

Åldersgräns för bokning

  • För att boka/ingå avtal med oss måste du vara minst 18 år. Olika åldersregler kan förekomma på respektive boendeanläggning. . Legitimation kan komma att krävas vid incheckning. Uppfyllande av åldergräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

VID BOKNING: 

Bokningen är bindande när du betalat anmälningsavgiften eller hela hyran.

 •  Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att bekräftelsen är skickad. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 60 dagar innan ankomst.
 •  En bokningsavgift debiteras med 100 kr för bokning av tält samt husvagn. Stuga är anmälningsavgift 500 kr . Under Sweden rock festival är bokningsavgift 300 kr per plats. Bokningsavgiften betalas samtidigt med anmälningsavgiften (vid bokning tidigare än 60 dagar innan ankomst), annars i samband med slutbetalning.
 • Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar slutbetalningen räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.
 • Vid bokning utfärdas i regel en bokningsbekräftelse som sändes till gästen via e-post, alternativt post om e-post saknas.
  Om ni inte har mottagit bokningsbekräftelsen eller fakturan måste detta meddelas snarast.
  För att bokningen skall gälla krävs att anmälningsavgift jämte bokningsavgift och eventuellt avbeställningsskydd inbetalats senast 10 dagar efter bokningen gjorts. Är bokningen lägre än 500 kr skall hela beloppet inbetalas.
  Senast 60 dagar innan ankomst skall slutlikvid erläggas för hela bokningen. Bokning närmre än 60 dagar innan ankomst skall betalas till fullo direkt vid bokningstillfället.

Vid avbokning:
Avbeställningsskyddet gäller per enhet och kostar 250 kronor och gäller vid sjukdom/olycksfall fram till dagen innan ankomst. Återbetalning sker mot uppvisande av läkarintyg med avdrag för avbeställningsskydd,expeditionsavgift samt enligt tabell nedan:

Avbeställes bokningen 60 – 40 dagar före ankomsten måste 25 % av totalhyran betalas.  

Avbeställes bokningen 40 – 30 dagar måste 50 % av totalhyran betalas.  

Avbeställes bokningen 30 – 15 dagar måste 75 % av totalhyran betalas.  

Avbeställes bokningen 15 – 0 dagar måste 100 % av totalhyran betalas.

Avbeställningsskydd uppge ni själva att ni vill teckna vid bokning. 

 

Vid påbörjad vistelse sker ingen återbetalning.
Avbokning sker skriftligt via mail till mailadress : bokning@norjebokecamping.com

Avbokning för Sweden rock sker skriftligt via mail till mailadress : festival@norjebokecamping.com

OBS! Har du inget avbeställningsskydd gäller ingen återbetalning.  OBS! 

 • Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av gästen har campingplatsen rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för bokningen. Ändringar som innebär annan tidpunkt eller objekt är att betrakta som avbeställning och ny bokning

Avbeställningsskydd 

  • Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden genom att teckna ett avbeställningsskydd, till en kostnad om 250 kr per bokning. Detta uppger du själv att du vill teckna i samband med bokning.  Avbeställningsskydd kan endast tecknas i samband med bokning och kan ej göras i efterhand. Avbeställningsskyddet täcker om något av nedan angivna händelser inträffat:
 • dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka/maka, sambo, dina eller maka/makes/sambos föräldrar, barn, syskon eller medresenär,
 • Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än sju (7) dagar efter avbokningsdatum beaktas ej.
 • Vid avbokning återbetalas ej kostnad för avbeställningsskydd samt bokningsavgift, administrativ avgift , samt enligt tabell ovan.

 

Gällande säsongsplats så är avtalet bindande när båda parter mottagit skriftligt avtal samt anmälningsavgift/första betalningen är erhållen. Påbörjad delbetalning återbetalas ej vid uppsägning på kommande säsong. 

IN/UTCHECKNING TIDER (Incheckningstider  gäller ej sweden rock) 

 • Incheckningstiden är kl. 15.00 och utcheckningstiden är senast kl. 12.00 om inget annat överenskommits. Lämnas inte tomt/stuga/rum i tid debiteras du eventuella extra kostnader som uppkommer om nästa gäst inte kan checka in i tid.

Ordningsregler:

  • På campingplatsen tillämpas SCR:s ordningsregler. Lokalt kan finnas vissa tilläggsbestämmelser vad gäller placering av enhet på tomt, bilparkering, elkablars dragning, gasolbesiktning, avloppstankar med mera som grundar sig på myndighets påbud.
 • Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas.

Städning (Stugor)

 • Daglig städning ingår ej
 •  Slut städning av stuga om så önskas Sek 1000:-

Parkering:
Endast en bil per incheckad plats eller stuga är tillåtet, undantag” stor- stugorna” där två bilar är tillåtet. Extra bilar hänvisas till 24h gästparkeringen utanför campingområdet. ( nerfart till 150-området) Gällande gäster med båttrailer: parkering för båttrailer måste bokas i förväg mot en tilläggsavgift.

Försäkringar:

 • Du har själv det skydd som du anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. Är du incheckad med giltigt Camping Key Europe gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen. (Gäller ej Stug Bokningar)

https://www.camping.se/sv/Camping-Key-Europe/Allt-om-Camping-Key-Europe/Olycksfallsforsakring/

 

Hyra av båt :

Skulle Båt skada eller motor uppstå får man stå för hela kostnaden själv . Båtarna är ej försäkrade.

Campingplatsens ansvar

  •  Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas dig genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden.
 • Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat dig av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll.
 •  Campingplatsen ansvarar ej för olycksfall eller skada som uppkommit i samband med vattenlek i vattenparken. Det är vårdnadshavares ansvar att ha uppsikt över sina barn om de är under 18 år. Hopp och lek, badning sker på egen risk i vattenparken samt i de produkter som är till förfogande för er gäster . tex hoppborg, studsmatta, klätterställning, lekplats, gungor etc. Campingen fråntar sig allt ansvar.

Klagomål/reklamationer

 • Om inte hyrt objekt uppfyller utlovat skick vill vi att du anmäler det inom 24 timmar efter ankomst så att vi har en möjlighet att rätt till det. Fel som uppstår under vistelsen vill vi att du anmäler snarast.

När anmälningsavgiften är betalad eller kunden incheckad godkänns bokningsregler ovan.